Амінокислоти – це органічні сполуки, утворені з двох груп: аміно- та карбоксильної. Ці речовини входять в склад білків, які виконують роль будівельного матеріалу для створення всіх тканин.

Білки амінокислоти – це спеціальні комбінації елементів, закодовані особистим генетичним кодом. Вони отримали назву стандартних амінокислот, або по-іншому їх можна називати протеїногенними.

Слід зазначити, що в біологічних організмах зустрічаються різні види мікроречовин, які формують білки або виконують певні функції. Наприклад, можна виділити три типи амінокислот, в залежності від приєднання вуглецевого атома до певної аміногрупи:

·      α-;
·      β-;
·      γ-.

Якщо говорити про кількість амінокислот, то виділяють 20 стандартних та дуже багато нестандартних елементів, які отримали дуже складі та довгі назви. Більшість назв амінокислот зумовлена початковими продуктами, з яких були вони виділені. Наприклад, аспарагін так називається тому, що його виділили із спаржі, в сирі знайшли тирозин, а з глютену отримали глютамін.

Особливості складу амінокислот

Розглянемо склад амінокислот. Всі мікроелементи складаються з двох частин:

  •      карбоксильної кислоти;
  •      аміногрупи.

Якщо говорити про α-амінокислоти, то вони приєднуються до одного карбонового атома, а залишок молекул утворює  R-групу. Кожна з таких груп буде відрізнятися за своїм розміром та формою, мати індивідуальний електричний заряд, гідрофільність, тому кінцева довжина амінокислоти теж відрізняється.

Наприклад, гліцин є найменшою амінокислотою, та у нього відсутній бічний ланцюг.


Класифікація амінокислот

Класифікація амінокислот представлена наступним чином:

1.    амінокислоти, що мають неполярні бічні групи – в цій категорії нараховуються дев’ять амінокислот з гідрофобними бічними ланцюгами. Ця властивість дозволяє їм робити внесок у структуру поліпептидів;
2.    амінокислоти, які мають полярні незаряджені бічні групи – в цій категорії нараховують шість амінокислот – це аспарагін, треонін, глютамін, серин, цистеїн, тирозин;
3.    амінокислоти із негативно зарядженими бічними групами – дві речовини, які сумарно утворюють негативний заряд;
4.    амінокислоти із позитивно зарядженими бічними групами – три речовини протеїногенного типу, утворюючі сумарний позитивний заряд.


Основні властивості амінокислот

Якщо розглядати властивості амінокислот стандартного типу, можна виділити такі основні аспекти:

  •       кислотно-основні взаємодії;
  •       з амінокислот складається  пептидний зв’язок;
  •       реакція дезамінування з нітратною кислотою;
  •       з амінокислот складаються всі білки, які є будівельним матеріалом для утворення тканин в організмі;
  •       відповідають за нормальну роботу головного мозку;
  •       виконують роль нейромедіаторів. 

Важливість незамінних амінокислот

Говорячи про незамінні BCAA амінокислоти, до них відносять аргінін, лейцин, метіонін, гістидин, триптофан, феніаланін, ізолейцин, валін, лізин. Вони не синтезуються у організмі, а повинні надходити з харчовими білками. При відсутності названих амінокислот порушуються процеси життєдіяльності в організмі.